‌ ‌نکات فنی و کاربردی

بهتر است هر بار که تسمه تایم تعویض می شود وضعیت واتر پمپ نیز بررسی شود

زیرا واتر پمپ توسط تسمه تایم ‏چرخانده می شود و در صورتی که خراب باشد ریسک بریدن تسمه وجود دارد.

همچنین تمام قسمتهایی که ‏توسط تسمه تایم به حرکت در می آیند یا تسمه آنها را به حرکت در می آورد

در هر بار تعویض تسمه نیازمند ‏بررسی دقیق هستند.

قسمتهایی مانند هرزگردها، تسمه سفت کن، میل سوپاپ، پولی میل سوپاپ و پولی میل ‏لنگ.