تقریباً در دستورالعمل همه وسایل نقلیه عدد اکتان بهینه برای آن وسیله درج شده است.

برخی از خودروهای لوکس یا مسابقه‌ای از هشداری بر روی درب باک استفاده می‌کنند

که بر روی آن نوشته شده «فقط از سوخت بدون سرب با کیفیت بالا استفاده کنید».

به عنوان جمع‌بندی بار دیگر تاکید می‌کنیم که با استفاده از سوخت‌های با درجه اکتان بالا

در موتوری که برای استفاده از سوخت‌های معمولی طراحی و تنظیم شده هیچ تغییری در میزان قدرت یا کارایی موتور ایجاد نخواهد شد.

تفکری هم که درباره تمیز کردن داخل موتور به واسطه استفاده از سوخت‌های با اکتان بالا رایج است، اشتباه است.

از سوی دیگر، استفاده از سوخت‌های با اکتان پایین، در موتوری که برای استفاده از سوخت‌های با اکتان بالا طراحی شده است،

ریسک آسیب به موتور را افزایش می‌دهد و به مرور زمان بر کارایی آن تأثیر منفی خواهد داشت.

دفعه بعد که کسی خواست فلسفه عدد اکتان سوخت را برای شما تشریح کند، می‌توانید برای او تأثیر عدد اکتان را به طور کامل شرح دهید،

یا اینکه سری تکان بدهید، لبخندی بزنید، پول سوخت را بپردازید و حرکت کنید!