وقتی ماشین جوش میاورد ، چون رینگها خیلی داغ هستن اگر ماشین را خاموش کنید رینگ ها و پیستون دریک قسمت از سیلندر ثابت قرارمیگیرند و نمیتوانند حرارتشان رو به جداره ی سیلندر انتقال بدهند


درنتیجه رینگ ها به شیار داخل پیستون چسبیده ودراصطلاح موتور جام ( قفل ) میکند.

پس اول قبل از خاموش کردن ، موتور و رادیاتور را با آب خنک کرده و سپس زمانیکه آمپر آب به سمت وسط برگشت موتور را خاموش کنید.

نکته

در صورتیکه آب در دسترس نبود و به دلیل حرارت زیاد که منجر به آتش سوزی موتور میشود ، آنرا خاموش کنید و حتما بطور میانگین در هر یک دقیقه یک نیش استارت جهت حرکت پیستون ها بزنید و مراقب باشید تا موتور روشن نشود تا دمای موتور پایین بیاید.