جوش آوردن خودرو

وقتی ماشین جوش آورد چرا نباید موتور را خاموش کرد, و در صورت عدم انجام, چه آسیبی و به کجای موتور, وارد میشود

 

وقتی ماشین جوش میاره ،چون رینگهاخیلی داغ هستن .

اگرخاموش کنید رینگها و پیستون دریک قسمت از سیلندر ثابت قرارمیگیرن ونمیتونن حرارتشون رو به جداره سیلندر انتقال بدهند,

 

درنتیجه رینگها به شیار داخل پیستون چسبیده ودراصطلاح میگن موتور جام (قفل )کرده.

 

پس اول قبل از خاموش کردن موتور و رادیاتور را با آب خنک کنید .

زمانیکه آمپر آب به سمت وسط برگشت, سپس موتور را خاموش کنید,

🔴نکته🔴

در صورتیکه آب در دسترس نداشتین و به دلیل حرارت زیاد که منجر به آتش سوزی موتور میشود, آنرا خاموش کنید و حتما بطور میانگین در هر یک دقیقه, ی نیش استارت جهت حرکت پیستون ها بزنید و مراقب باشید موتور روشن نشود, تا دمای موتور پایین بیاید,