هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر شمع خودرو تعویض گردد.

صافی بنزین و لنت ترمز هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود.

 تسمه تایم خودرو هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.

تسمه تایم باید برند معتبر باشد.روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا در هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود

از تمیز کردن فیلتر هوا جدا” خودداری فرمایید چون ذرات موجود در آن سرطان زا می باشد.

از هل دادن خودروهای انژکتوری جهت روشن نمودن خودرو خود داری کنید.

ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن نمایید.

در هنگام روشن بودن خودرو از باز کردن کابل باتری خودداری کنید

با روشن شدن چراغ استپ،خودرو را متوقف نموده با نمایندگی تماس بگیرید.

با روشن شدن چراغ انژکتور، خودرو را خاموش نموده وبسط باتری را چند ثانیه جدا نموده و سپس اتصال دهید اگر چراغ خاموش نشد به نمایندگی مراجعه نمایید.

در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازی به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک کیلومتر را با دنده ۱ و۲ برانید.

در حالت توقف مدت زیادی خودرو را روشن نگاه ندارید.

از روشن کردن کولر در حالت توقف خود داری نمایید.