تلفن تماس:۰۹۱۰۹۱۰۷۹۲۶ - ۰۹۳۶۳۰۴۳۰۲۵ - ۰۲۱۳۳۹۱۰۹۸۹
چند روش ساده برای کشف روغن ریزی خودرو آموزشی
چند روش ساده برای کشف روغن ریزی خودرو
۱- قطعا ساده‌ترین راه کشف این روغن ریزی، رویت و مشاهده زیر خودرو پس از چند ساعت توقف...
3 سال قبل