تلفن تماس:۰۹۱۰۹۱۰۷۹۲۶ - ۰۹۳۶۳۰۴۳۰۲۵ - ۰۲۱۳۳۹۱۰۹۸۹
چگونه بفهمیم که آیا خودروی ما به بنزین سوپر احتیاج دارد یا بنزین معمولی آموزشی
چگونه بفهمیم که آیا خودروی ما به بنزین سوپر احتیاج دارد یا بنزین معمولی
تقریباً در دستورالعمل همه وسایل نقلیه عدد اکتان بهینه برای آن وسیله درج شده است. برخی از خودروهای...
3 سال قبل
هیچگاه اجازه ندهید چراغ بنزین روشن شود! آموزشی
هیچگاه اجازه ندهید چراغ بنزین روشن شود!
هیچگاه اجازه ندین چراغ بنزین روشن شود, و از بنزین ته باک استفاده شود   همیشه به یاد...
3 سال قبل